Author page: bert

Energie Coöperatie Oudeschans beëindigt samenwerking met Hamster Zunne

Zorgen over de verstoring van het ingedijkte ruilverkavelde open landschap De Energie Coöperatie Oudeschans was in eerste instantie betrokken bij de plannen voor het ontwikkelen van een grootschalig zonnepanelenpark aan de Hamsterweg in Bellingwolde, maar ECO heeft, in overleg met haar leden, bij nader inzien besloten om af te zien van het ontwikkelrecht en zich terug te trekken uit het…

ECO op zoek naar participanten voor 2e project

We hebben als energiecoöperatie het jaar 2022 heel positief afgesloten. Uiteraard komt dit door het grote aantal zonuren en de hoge teruglever-vergoeding die we van onze afnemer Energie VanOns kregen. Mede vanwege het prachtige rendement van 10%, dat we onze leden/participanten over hun inleg konden bieden in 2022, zijn er verzoeken bij ons binnengekomen om een 2e project te starten,…

Hoofdprijs Duurzame 30 voor Energie VanOns

Persbericht, 28 juni 2022 Tijdens de spannende finale maandagavond in de Drachtster Sluisfabriek pakte Energie VanOns de hoofdprijs bij de Duurzame 30. Een initiatief van Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden. De jury vindt, zo staat in het rapport, dat we een voorbeeldfunctie bekleden in het Noorden. De jury toonde zich onder de indruk van de verbinding…

Energiecoaches in opleiding

Bert Dost en Pieter de Maar hebben zich aangemeld om de opleiding tot energiecoach, gegeven door de Groninger Energie Koepel (GrEK), te gaan volgen. Een energiecoach geeft besparingstips over wat u kunt doen om uw energieverbruik te verlagen en maakt gebruik van een warmtebeeldcamera. De beelden van de warmtebeeldcamera laten zien waar belangrijke verbeterpunten zitten als het gaat om warmte-…

Laatste nieuws 21 april 2021

Zonnedakproject Koudehoek Oudeschans in de startblokken! Het bestuur heeft bepaald niet stilgezeten de afgelopen tijd. We hebben hard toegewerkt naar 1 april jongstleden, de datum waarop wij om 09.00 uur ’s morgens de aanvraag voor de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) konden uploaden naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Nu is het wachten op de subsidietoekenning, de RvO belooft uiterlijk…

Voortgang Zonnepanelen Koudehoek

De bijeenkomst van 10 augustus jl die werd gehouden voor de bewoners van Oudeschans en Klein-Ulsda was een succes. Veel dorpsgenoten ((huishoudens) hebben zich aangemeld als lid van ECO. Daarmee kon ECO verder met het Zonnedakproject Koudehoek. Er is advies ingewonnen over de aanpak en vervolgens een viertal professionele installateurs benaderd voor het opstellen van een offerte. Daarvan zijn op…