Zorgen over de verstoring van het ingedijkte ruilverkavelde open landschap

De Energie Coöperatie Oudeschans was in eerste instantie betrokken bij de plannen voor het ontwikkelen van een grootschalig zonnepanelenpark aan de Hamsterweg in Bellingwolde, maar ECO heeft, in overleg met haar leden, bij nader inzien besloten om af te zien van het ontwikkelrecht en zich terug te trekken uit het project. De hoge kosten voor het opzetten en voor de exploitatie van het zonnepanelenpark Hamster Zunne zijn de belangrijkste redenen voor het beëindigen van de samenwerking. ECO is een kleine coöperatie, het bestuur bestaat uitsluitend uit onbezoldigde vrijwilligers: de financiële risico´s bleken te groot. Tijdens een recente ledenvergadering bleek bovendien dat een grote meerderheid van de leden niet achter de ontwikkeling van het door Hamster Zunne voorgenomen grootschalige zonnepanelenpark staat. De leden maken zich grote zorgen over de impact van het zonnepanelenpark op het landschap. Het ingedijkte ruilverkavelde landschap, met de weidse uitzichten en de historische boerderijen zijn immers een onmisbaar en beeldbepalend onderdeel van de identiteit van het noorden van de gemeente Westerwolde en het Oldambt. De plaatsing van enorme hoeveelheden zonnepanelen op landbouwgrond verstoren het unieke landschapssilhouet en tasten daarmee de schoonheid van het gebied ernstig aan. Niet voor niets kiest de landelijke politiek voor een verbod op grootschalige zonneparken. Op 20 december 2023 werd in de Statenvergadering van de provincie Groningen het voorstel aangenomen om grootschalige zon- en windparken op land en grootschalige batterij-opslag niet meer toe te staan. ECO staat volledig achter dit beleid: we zijn tegen de “verglazing” van ons prachtige Groninger landschap.

Gemeente Westerwolde onderzoekt eigen energiebedrijf: lagere tarieven en minder energiearmoede?

De gemeente Westerwolde verkent de mogelijkheden voor de oprichting van een gemeentelijk energiebedrijf. Het voorstel is nog niet formeel aan het college voorgelegd maar het zou een interessante oplossing voor de aanpak van energiearmoede, die binnen de gemeente Westerwolde speelt, kunnen zijn. Een gemeentelijk energiebedrijf zou alle inwoners van Westerwolde kunnen voorzien van duurzame energie tegen lagere tarieven. Dit zou voor de inwoners een direct en structureel voordeel op kunnen leveren. Mede door deze ontwikkeling ziet ECO geen noodzaak om bij de ontwikkeling van het door Hamster Zunne voorgenomen zonnepanelenpark betrokken te blijven.

Tags: