Laatste nieuws

Energie Coöperatie Oudeschans beëindigt samenwerking met Hamster Zunne

Zorgen over de verstoring van het ingedijkte ruilverkavelde open landschap De Energie Coöperatie Oudeschans was in eerste instantie betrokken bij de plannen voor het ontwikkelen van een grootschalig zonnepanelenpark aan de Hamsterweg in Bellingwolde, maar ECO heeft, in overleg met haar leden, bij nader inzien besloten om af te zien van het ontwikkelrecht en zich terug te trekken uit het…