Stortgas wordt schone stroom tegen kostprijs+

Bron: Energie VanOns

In de Achterhoek gebeurt het al: leden van de coöperatie Biozon Achterhoek krijgen tegen kostprijs+ stroom die is gemaakt met het stortgas uit de plaatselijke vuilstort. Bij de afbraak van organische resten in het afval komt methaan vrij. Dat wordt normaliter afgefakkeld, maar hier wordt het afgezogen en door een gasmotor omgezet in elektriciteit. Het procedé op zich is niet uniek: Wat het project uniek maakt is dat de stortgasinstallatie eigendom is van de coöperatie en de opgewekte stroom binnen de pilot tegen kostprijs+ wordt afgenomen door hun leden. Dankzij de samenwerking tussen Agem Energie Experts en Energie VanOns wordt de overtollige opgewekte stroom als Streekenergie ook geleverd aan kleingebruikers.

Gelijktijdig opwekken en verbruiken
Opwekken met een eigen duurzame bron en dan betaalbare stroom leveren aan je leden is de droom van veel energiecoöperaties. Een droom die niet zo eenvoudig te realiseren is, getuige het feit dat BioZon Achterhoek vooralsnog het enige project is in Nederland waar de kostprijs+-gedachte in praktijk wordt gebracht. Dat heeft veel te maken met gelijktijdigheid: als er geen groene stroom beschikbaar is uit eigen bronnen moet de energieleverancier die bijkopen op de handelsmarkt. Hoe meer verbruik en opwek samen vallen, hoe meer grip op de prijs. Bij de installatie in de Achterhoek is er een constant aanbod van stroom, ook op de momenten dat er veel afname is. Bij andere projecten, met alleen zonnepanelen en de opwekpieken die daarbij horen is dat een stuk lastiger.

Energie VanOns & Local4local
Omdat wij geloven dat ons energiesysteem een stuk lokaler en eerlijker kan, participeert Energie VanOns sinds begin dit jaar samen met o.a. Agem, Streekstroom en onder leiding van koepelorganisatie EnergieSamen in het local4local-project. Doel is het ontwikkelen van een model dat coöperaties in staat stelt energie uit eigen bronnen te leveren aan lokale afnemers- de energiegemeenschappen. Streven is om in 2026 een local4local model te hebben. Met dit pakket kunnen energiegemeenschappen dan aan de slag met zelfbeheer van opwek en levering van lokaal opgewekte hernieuwbare energie tegen kostprijs+ aan hun gemeenschap.

Tags: