Voortgang Zonnepanelen Koudehoek

De bijeenkomst van 10 augustus jl die werd gehouden voor de bewoners van Oudeschans en Klein-Ulsda was een succes. Veel dorpsgenoten ((huishoudens) hebben zich aangemeld als lid van ECO.
Daarmee kon ECO verder met het Zonnedakproject Koudehoek. Er is advies ingewonnen over de aanpak en vervolgens een viertal professionele installateurs benaderd voor het opstellen van een offerte. Daarvan zijn op dit moment nog twee gecertificeerde bedrijven over waarmee we in gesprek zijn. Niet allen over de prijs, maar vooral ook over alle technische condities en milieuvoorwaarden die ECO en de dakeigenaar stellen.

Wat brengt een zonnepaneel op?
Een zonnepaneel brengt ongeveer 250 kWh per jaar op. Als er 3000 kWh per jaar gebruikt wordt – het gemiddelde van een tweepersoons huishouden – heb je aan 12 zonnepanelen genoeg. Een participatie (dat wat je koopt) staat gelijk aan de opbrengst van een zonnepaneel.
We komen hier later nog op terug als we alle cijfers definitief op een rij hebben en ook meer zekerheid hebben over de vernieuwde Postcoderoos regeling, die in het voorjaar van 2021 van kracht wordt. ECO is van plan om van de nieuwe regeling gebruik te maken omdat deze zowel qua subsidie als gebruiksgemak in ons project gunstiger uitpakt.

Energiemaatschappij Energie van Ons
Met ingang van 1 oktober jl. zijn we wederverkoper geworden van de energiemaatschappij Energie van Ons, waaraan we straks de opgewekte stroom gaan leveren.
Jullie kunnen vanaf nu via ECO overstappen naar Energie van Ons voor groene stroom en CO2 gecompenseerd gas, tegen zeer gunstige voorwaarden. Bovendien hoef je dan geen contributie te betalen voor het lidmaatschap van ECO.
Aanvragen van een offerte bij Energie van Ons kan door hier te klikken.

Tags: