Nieuwsbrief November 2021

De Energie Coöperatie Oudeschans ontwikkelt zich steeds meer tot een echte lokale coöperatieve organisatie. Het aantal leden groeit, ons eerste Zonnedakproject is van start gegaan, waarmee we daadwerkelijk lokaal groene stroom opwekken en we hebben de eerste Algemene Ledenvergadering  gehouden. In deze nieuws update vertellen we er meer over.

Ledental ECO

Het ledenbestand van ECO groeit nog steeds, een kleine 30 huishoudens in Oudeschans en directe omgeving zijn lid of vriend van ECO. Omdat in de meeste huishoudens meer dan 1 persoon woont is het aantal dorpsgenoten dat vriend of lid is van ECO rond de 50. De meerderheid van deze leden,18 huishoudens, nemen financieel deel in het Zonnedakproject.

Feestelijke start Zonnedakproject Koude Hoek.     

Zaterdagmiddag 9 oktober werd het Zonnedakproject aan de Koudehoek 3 feestelijk in werking gesteld door wethouder Henk van der Goot van de gemeente Westerwolde. De wethouder vertelde trots dat dit project van ECO het eerste project in de gemeente Westerwolde met zonnepanelen is dat met financiële participatie van inwoners tot stand is gekomen. Er liggen 249 panelen op het dak van de melkveestal van de Fam. van Wijnbergen, waarvoor 274 participaties van elk 250 Kwh uitgegeven konden worden.  Veel van de participanten waren bij dit feestelijke moment aanwezig, iedereen kon genieten van een drankje en de prachtige cupcake’s van dakeigenares Lily van Wijnbergen in de clubkleuren van ECO. Het was ook nog eens een zonovergoten middag, waarmee de opbrengstmeters in het rond tolden.

 Algemene Leden Vergadering

Donderdagavond 21 oktober 2021 hield ECO de eerste Algemene Ledenvergadering in haar bestaan. Eindelijk, want vanwege de Corona maatregelen konden we de ALV niet eerder bij elkaar roepen. Nu was het net op tijd, korte tijd later golden weer nieuwe beperkingen.

De ALV in het Garnizoenskerkje in Oudeschans werd goed bezocht en was een positieve en informatieve avond. Het bestuur kreeg de gelegenheid om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid sinds de oprichting van ECO en de leden hebben de bestuurders hiervoor bedankt en decharge van beleid verleend. We hebben met elkaar uitgebreid gesproken over nieuwe projecten en plannen. Het Energieplan Oudeschans 2020 wordt weer opgepakt, we gaan alle Oudeschanskers de mogelijkheid bieden om de isolatiewaarden van hun huis in beeld te brengen, we gaan inventariseren of er voldoende belangstelling is voor een tweede zonnedakproject en we gaan kijken of er Ouderschanskers zijn die iets willen met een warmtepomp voor verwarming van hun huis. Over al deze plannen is inmiddels huis aan huis een brief rondgedeeld, deze brief staat elders op deze website.

Tags: