Laatste nieuws 21 april 2021

Zonnedakproject Koudehoek Oudeschans in de startblokken!

Het bestuur heeft bepaald niet stilgezeten de afgelopen tijd. We hebben hard toegewerkt naar 1 april jongstleden, de datum waarop wij om 09.00 uur ’s morgens de aanvraag voor de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) konden uploaden naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Nu is het wachten op de subsidietoekenning, de RvO belooft uiterlijk binnen 13 weken een besluit te nemen. Gezien de zorgvuldige voorbereiding van onze aanvraag hebben we er alle vertrouwen in dat het goedkomt.

Nu kan ECO voor de komende 16 jaar een gezonde business case presenteren. Er hebben zich in Oudeschans 17 huishoudens als participant aangemeld, de 277 participaties zijn dus mooi verdeeld over het dorp.

Het project staat volledig in de startblokken. We hebben als de subsidiebeschikking er is: een afspraak voor het installeren van 249 zonnepanelen, een opstal overeenkomst voor 16 jaar voor zonnedakproject Koudehoek, een afspraak eind juni voor de aanleg van een zuivere terug-lever aansluiting, afspraken met verzekeraars over diverse verzekeringen, een financieringsaanvraag lopen bij het Fonds Nieuwe Doen, enzovoort, enzovoort….. Kortom, we zijn er klaar voor!

Tags: