ECO op zoek naar participanten voor 2e project

We hebben als energiecoöperatie het jaar 2022 heel positief afgesloten. Uiteraard komt dit door het grote aantal zonuren en de hoge
teruglever-vergoeding die we van onze afnemer Energie VanOns kregen.

Mede vanwege het prachtige rendement van 10%, dat we onze leden/participanten over hun inleg konden bieden in 2022, zijn er verzoeken bij ons binnengekomen om een 2e project te starten, waarbij we nieuwe participaties kunnen uitgeven.

Vanzelfsprekend willen we bij voldoende belangstelling een volgend project starten. In de afgelopen weken hebben we de mogelijkheden daartoe verkend, er zijn meerdere opties. Voordat we echter met de voorbereiding starten is het belangrijk te weten hoeveel belangstelling er is van bestaande leden/participanten en vooral van potentiële leden. Om in aanmerking te komen voor een SCE-subsidie hebben we naast de huishoudens die nu al deelnemen in het eerste project op de Koudehoek ook nieuwe deelnemers nodig. Ook al hebben we bij de huidige stroomprijs de subsidie niet direct nodig, toekomstgericht is het een financieel vangnet onder ieder collectief zonnedakproject.

Een participatie kost € 99,–, daarmee wek je theoretisch per jaar ca. 250Kwh op. Bij een eigen gebruik van ca. 3000Kwh per jaar is een keuze voor 12 participaties logisch, maar meer kan natuurlijk ook. ECO levert aan participanten geen stroom, maar rendement, gegarandeerd 4% per jaar. Maar het kan ook meer zijn, zoals de 10% over 2022 laat zien. De stroom verkopen we aan Energie VanOns, een heel prettige klantvriendelijke Groningse energiemaatschappij, waar je klant kunt worden via ECO en je eigen stroom kunt terugkopen. Je hoeft als klant van Energie VanOns geen contributie te betalen aan ECO. Een contributie die overigens, ondanks de inflatie, nog steeds slechts
€ 10,– per jaar bedraagt.

Indien je geinteresseerd bent in een volgend project, of je hebt vragen hierover, dan kun je dit per mail laten weten aan info@eco-oudeschans.nl of via ons contact formulier.

Tags: