Nieuws

Energie Coöperatie Oudeschans beëindigt samenwerking met Hamster Zunne

Zorgen over de verstoring van het ingedijkte ruilverkavelde open landschap De Energie Coöperatie Oudeschans was in eerste instantie betrokken bij de plannen voor het ontwikkelen van een grootschalig zonnepanelenpark aan de Hamsterweg in Bellingwolde, maar ECO heeft, in overleg met haar leden, bij nader inzien besloten om af te zien van het ontwikkelrecht en zich terug te trekken uit het…

ECO op zoek naar participanten voor 2e project

We hebben als energiecoöperatie het jaar 2022 heel positief afgesloten. Uiteraard komt dit door het grote aantal zonuren en de hoge teruglever-vergoeding die we van onze afnemer Energie VanOns kregen. Mede vanwege het prachtige rendement van 10%, dat we onze leden/participanten over hun inleg konden bieden in 2022, zijn er verzoeken bij ons binnengekomen om een 2e project te starten,…

Hoofdprijs Duurzame 30 voor Energie VanOns

Persbericht, 28 juni 2022 Tijdens de spannende finale maandagavond in de Drachtster Sluisfabriek pakte Energie VanOns de hoofdprijs bij de Duurzame 30. Een initiatief van Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden. De jury vindt, zo staat in het rapport, dat we een voorbeeldfunctie bekleden in het Noorden. De jury toonde zich onder de indruk van de verbinding…

Energiecoaches in opleiding

Bert Dost en Pieter de Maar hebben zich aangemeld om de opleiding tot energiecoach, gegeven door de Groninger Energie Koepel (GrEK), te gaan volgen. Een energiecoach geeft besparingstips over wat u kunt doen om uw energieverbruik te verlagen en maakt gebruik van een warmtebeeldcamera. De beelden van de warmtebeeldcamera laten zien waar belangrijke verbeterpunten zitten als het gaat om warmte-…

SCE regeling 2022 bekend

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft haar eindadvies gepubliceerd voor de Subsidieregeling Collectieve Energieopwekking (SCE) met daarin de budgetten en tarieven voor 2022. Het totale jaarbudget voor de SCE is verhoogd naar 150 miljoen euro, dat is een verhoging met 113 miljoen euro. De subsidieregeling, waar ook ECO gebruik van heeft gemaakt, werd in 2021 fors overtekend, vandaar dat…

Vierde keer op rij de allergroenste energieleverancier in de stroomranking Consumentenbond

Yes, voor het vierde jaar op rij staan we op nummer 1 in de groene stroomranking! Energie VanOns scoort ook in 2021 de maximale score van 10 én staat helemaal bovenaan. De Consumentenbond, Natuur & Milieu en Wise onderzoeken elk jaar de duurzaamheid van stroomleveranciers en zet ons in 2021 opnieuw op een gedeelde eerste plaats. We zijn ontzettend trots…

Nieuwsbrief November

Nieuwsbrief November 2021 De Energie Coöperatie Oudeschans ontwikkelt zich steeds meer tot een echte lokale coöperatieve organisatie. Het aantal leden groeit, ons eerste Zonnedakproject is van start gegaan, waarmee we daadwerkelijk lokaal groene stroom opwekken en we hebben de eerste Algemene Ledenvergadering  gehouden. In deze nieuws update vertellen we er meer over. Ledental ECO Het ledenbestand van ECO groeit nog…

Toch zonne-energie voor inwoners vestingdorp Oudeschans

Hoe wek je duurzame energie op als zonnepanelen niet zijn toegestaan in een dorp? Inwoners van Oudeschans hebben daar een antwoord op gevonden. Vestingdorp Oudeschans is een beschermd dorpsgezicht. Dat betekent onder andere dat zonnepanelen niet op de daken van huizen mogen worden geplaatst. Toch willen inwoners hun steentje bijdragen aan een beter milieu. ‘Toen dachten we: als het hier…