Beste inwoners van Oudeschans, Klein-Ulsda en omgeving,

Het is de hoogste tijd dat jullie iets horen van de Energie Coöperatie Oudeschans. De coöperatie is in september 2019 notarieel opgericht. We wilden dit voorjaar een bewonersavond organiseren om jullie bij te praten over alle plannen en vorderingen, maar toen was daar de Corona crisis en mochten we niet meer bij elkaar komen. Daarom nu een nieuwsbrief, maar wel één met een uitnodiging om met elkaar in gesprek te gaan! Waar we het over willen hebben?

 Energie Coöperatie Oudeschans U.A. (ECO), start inschrijving leden:

Jullie kunnen vanaf nu lid worden van ECO. Het lidmaatschap bedraagt € 10,- per jaar. Het lidmaatschap brengt vele voordelen zoals, een fixe korting op je energierekening – waarover later meer – en als lid mag je meedenken en bepaal je mede het beleid door het stemrecht op ledenvergaderingen. Lid worden kan kan op onze aanmeldpagina. Voor vragen kun je contact met ons opnemen.

 Energieplan Oudeschans 2020

We hebben begin 2020 een energieplan voor Oudeschans opgesteld, waarin we activiteiten hebben opgenomen die vooraf gaan aan het opwekken van energie. Bijvoorbeeld energie besparing, hoe meer energie je bespaart door isolatie of het gebruik van zuinige lampen, des te minder hoef je op te wekken. En ook, weten hoeveel energie je feitelijk gebruikt, wie kent zijn eigen jaarrekening? We weten meestal wel hoeveel we betalen, maar niet hoeveel stroom of gas we gebruiken. Die kennis is handig als je wilt besparen én als je straks groene lokale stroom via ECO wilt afnemen. Dat kan je veel voordeel opleveren, maar daarover later meer. De gemeente Westerwolde is blij met onze duurzame plannen en heeft ons subsidie gegeven voor de uitvoering. We wilden vervolgens jullie als dorpsgenoten alles vertellen over het Energieplan Oudeschans 2020 in een bewonersbijeenkomst in april, maar ja..Corona! Je kunt er in elk geval over lezen op www.eco-oudeschans.nl; Daar lees je ook dat we gratis energiebesparingspakketten gaan uitreiken aan Oudeschanskers en Ulsders. Omdat we nu niet huis aan huis kunnen inventariseren vragen we jullie dat zelf te doen. Bij deze nieuwsbrief zit een keuze lijst van LED lampen en isolatiematerialen. Ieder huishouden kan aanvinken wat ze nodig heeft tot een totaalbedrag van € 25,-  en inleveren (zie formulier). Wij zorgen vervolgens dat ieder huishouden zijn pakket op maat krijgt.

Zonnedak Koude Hoek

Met de familie van Wijnbergen, melkveehouders op de Koudehoek 3 tussen Oudeschans en Klein Ulsda, zijn we in gesprek over de plaatsing van 200 à 300 zonnepanelen op het dak van de grote veestal. Dit project willen we onderbrengen in een Postcode Roos Regeling. Dit houdt in dat alle leden van de coöperatie die in ons en het aangrenzend postcodegebied wonen kunnen meedoen in dit project door het kopen van zonparticipaties. Hierbij moet je denken aan € 99,- per participatie (een gedeelte van een zonnepaneel). De geregistreerde deelnemers krijgen vervolgens een aantrekkelijk rendement op hun investering. Dat maakt je jaarlijkse energierekening een stuk lager en (misschien wel het belangrijkste) je helpt mee 100% lokale groene stroom op te wekken! Hoe het werkt, wat het rendement is en wat er nog moet gebeuren voor het zover is valt in een beknopte nieuwsbrief niet uit te leggen.

Daarom willen we jullie voorstellen toch een bewonersavond te organiseren, in de openlucht op een hopelijk mooie zomerdag of -avond onder de kapschuur van de familie Dost aan de Poortweg 1 te Oudeschans. We kunnen daar makkelijk met ongeveer veertig mensen op 1,5 meter afstand onderling zitten. We stellen één van de volgende data voor:

  • Woensdag 19 augustus 2020, 19:30 uur;
  • Zaterdag 22 augustus 2020,  10:00 uur;
  • Donderdag 27 augustus 2020, 19:30 uur.

Als je dit een goed idee vindt en er graag bij wilt zijn, stuur een mail naar:    info@eco-oudeschans.nl. Graag in de mail je eventuele voorkeursdatum en met hoeveel personen je wilt komen. Bij voldoende belangstelling stellen we een datum vast, zorgen we voor de aanwezigheid van deskundigen om vragen te beantwoorden en ontvangen jullie een uitnodiging. Als je te zijner tijd liever schriftelijke informatie ontvangt laat ons dat dan ook weten.

Voor nu wensen we een ieder heerlijk zonnige dagen en blijf gezond!

Het bestuur van de Energie Coöperatie Oudeschans,

Pieter de Maar, voorzitter
Bert Dost, secretaris
Bas Wijers, penningmeester

Tags: