Pieter de Maar

Voorzitter

Pieter woont sinds 1978 met Els in Oudeschans, eerst nog met hun kinderen Michiel en Natasja, maar die zijn al lang geleden uitgevlogen. In 2012 ging hij vervroegd met pensioen na een inspirerende loopbaan als directielid van STAMM CMO, een adviesbureau op het sociaal domein. Meer tijd dus voor vrijwilligerswerk. Pieter was al bestuurslid van de Stichting Vesting Oudeschans, op 1 januari 2013 werd hij voorzitter. Ook in 2013 richtte hij met enkele relaties uit zijn netwerk de Stichting Mens & Maatschappij op om de armoedeproblematiek in (Oost) Groningen te bestrijden. Deze taak heeft hij per 1-1-2020 beëindigd om meer tijd beschikbaar te hebben voor het samen met dorpsgenoten opbouwen van de Energie Coöperatie Oudeschans