Energieplan

Energieplan sinds 2020

Oudeschans

Begin 2020 heeft het bestuur van ECO een Energieplan voor Oudeschans opgesteld, waarin we activiteiten hebben opgenomen die vooraf gaan aan het opwekken van energie.
Neem bijvoorbeeld energie besparing, hoe meer energie je bespaart door isolatie of het gebruik van zuinige verlichting, des te minder hoef je op te wekken. En ook, weten hoeveel energie je feitelijk gebruikt, wie kent zijn eigen jaarrekening? We weten meestal wel hoeveel we betalen, maar niet hoeveel stroom of gas we gebruiken. Die kennis is handig als je energie wilt besparen door bijvoorbeeld isolatiemaatregelen te nemen. De gemeente Westerwolde is blij met onze duurzame plannen en heeft ons in 2020 subsidie gegeven voor de uitvoering.

Alle huishoudens in Oudeschans hebben vervolgens de mogelijkheid gekregen om via ECO een gratis energiebesparingspakket te bestellen. Niet iedereen heeft hier gebruik van gemaakt, er is nog veel missie werk te verrichten in ons dorp!

Wat we willen met dit project

  • Samen met inwoners een totaal beeld opmaken van het energieverbruik per huishouden of onderneming. Hiermee krijgen we een compleet overzicht over de benodigde hoeveelheid energie.
  • De isolatiewaarden  (K- en U- waarden) van elke woning vaststellen en de verbeterpunten in kaart brengen met behulp van o.a.  gehuurde warmtecamera’s en meetapparatuur. Deze activiteiten laten we uitvoeren door onze gecertificeerde energiecoaches Bert Dost en Pieter de Maar.
  • De verzamelde data willen we (laten) onderbrengen in een database die als nulmeting fungeert voor de isolatie- en besparingsactiviteiten die we de komende jaren gaan uitvoeren  vanuit ons duurzaamheidsplan “Oudeschans energie neutraal”.
  • Quick Wins: eenvoudige en snelle besparingsmaatregelen per huishouden, de aanschaf  en installatie van materialen als tochtstrippen bij voordeuren en ramen,  gloei- of halogeenlampen vervangen door led lampen in dezelfde fitting, radiatorfolie aanbrengen bij halfsteensmuren etc.

Door wie wordt het project uitgevoerd?

De Energie Coöperatie Oudeschans en vele vrijwilligers uit Oudeschans en directe woonomgeving. We laten ons ons bijstaan en adviseren door GrEK. 2 Bestuursleden zijn gecertificeerd tot energiecoach zodat we kunnen adviseren bij isolatie en besparingsmogelijkheden voor huishoudens.

Draagt het project bij aan de zelforganisatie en zelfredzaamheid van inwoners?

Energiebesparing en in het verlengde hiervan “van het gas af gaan “, zijn nu en in de komende jaren heel belangrijk thema’s.
Veel panden in Oudeschans zijn karakteristieke woonhuizen uit de 19e eeuw, deels monumenten.
Deze huizen zijn lastig of alleen tegen hoge kosten goed te isoleren.

Met dit energieplan gaan we inwoners betrekken bij de mogelijkheden, geven hen meer inzicht en helpen we hen met de inzet van dorpsgenoten om resultaten te behalen op het gebied van besparing en verantwoord energie gebruik.
We hopen dat er met dit project een grotere mate van betrokkenheid van bewoners bij de Energie Coöperatie Oudeschans gaat groeien. ECO wordt zo meer een “samenwerkingsverband” van Oudeschanskers, een vorm van “naoberschap” rond het thema energietransitie en duurzaamheid.

Hoeveel mensen willen we bereiken met het project?

83 huishoudens in Oudeschans, Koude Hoek en Klein Ulsda. Gemiddeld rekenen we op 2,5 personen per huishoudens, dus ruim 200 personen.

Wordt het project breed gedragen in Oudeschans en omgeving ? Voldoet het project aan de behoefte van inwoners?

In 2018 heeft de Stichting Vesting Oudeschans de behoefte gepeild onder inwoners naar een stapsgewijze aanpak om Oudeschans op termijn energieneutraal te maken. 56 % van de huishoudens heeft hier toen actief positief op gereageerd.

Met de stijgende energieprijzen groeit ook de belangstelling voor ECO. De vraag naar tastbare concrete resultaten neemt toe. Daarnaast blijven er altijd mensen die niet reageren. Vanuit de coöperatieve gedachte in een kleine dorpsgemeenschap vinden we dit jammer.

Het in beweging krijgen van een groot deel van deze restgroep is een belangrijk aspect van dit meerjaren energieplan. We blijven mensen werven in onze eigen woonomgeving, we bieden hen advies en concrete ondersteuning bij het verduurzamen van hun woning op weg naar een verantwoord en betaalbaar energiegebruik.

Met deze aanpak willen we het enthousiasme voor en de betrokkenheid bij de energietransitie en een duurzame samenleving van alle bewoners verhogen.